اجتماعی تهران چندر رسانه فرهنگ و هنر

رونمایی آثارمریم برآهویی درگالری گلهای داودی

درگالری گلهای داودی یکی ازهنرمند آن دیارسیستان بلوچستان به نام مریم برآهویی ازآثارخودرونمایی کرد.

به گزارش خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوز :

به گزارش شیواانصاری درگالری گلهای داودی.مریم برآهویی ۱۶ سال است رنگ روغن کارمی کندتا بانقاشی فرهنگ زیبای بلوچستان رابه تصویربکشد.برآهویی ازاحترام درقوم بلوچستان گفت :همیشه یک دختربلوچ وقتی واردخانواده ای میشه موظفه ازپدرومادرخودش مراقبت کند. دربلوچستان عروس وداماد به پدرومادر خوداحترام می زارن ودستانشان رامی بوسندوپدرومادرخودرا به سالمندان نمی برند.دراین مصاحبه مریم برآهویی ازاسم نمایشگاه خودرونمایی کردندوگفتند:اسم نمایشگاه من بلندروزان هست.دربین تابلوهای ایشان یک تابلو نظرمن روجلب کرد.تابلوی استادساززنی که یک چهره شناخته شده شده هستند.مریم برآهویی افزود:ایشان استاد.اسفنددارهستند. اولین کسی هستندکه درجهان بادونی ساززدندواسمشون درگوگل ثبت شده وخداروشکر الان هم سالم وسلامت هستند. آهنگها سازهای بلوچی بسیارمتفاوت هستندودراین آهنگها سعی شده تا ازفرهنگ بلوچستان گفته شود. مردم بلوچستان بسیارمهم آن نواز وخونگرم هستند. وبامهربانی باخبرنگاراحوال نیوز صحبت کردند. مریم برآهویی دراین نمایشگاه یک شال زیبای کارشده رابه خبرنگاراحوال نیوز هدیه دادند. ودرانتهای مصاحبه ازمخاطبان وخبرنگار احوال نیوز خواستند تابا سفربه سرزمین سیستان بلوچستان این سرزمین راازنزدیک ببیند. مصاحبه مریم برآهویی باخبرنگاراحوال نیوز درچندضبط انجام شد. این اولین خبر ازاولین مصاحبه بااین خانم هنرمند ازسیستان وبلوچستان هست. خبرنگاراحوال نیوز درانتها ازنقاشیهای مریم برآهویی تقدیروتشکرکردندوگفتند چه زیبا سنت فرهنگ خودشان رابا تصاویر به نمایش گزاشتند.شیواانصاری‌ ‌:خبرنگاراحوال نیوز درپایان برای بانوی هنرمند ازسرزمین بلوچستانمریم برآهویی آرزوی سلامتی وموفقیت روز افزون درهمه عرصه های زندگی راکردند.

مریم برآهویی

شیوا انصاری

انتهای پیام /*

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *