اجتماعی بهداشت تهران چندر رسانه

بهداشت وسلامت روان درمحیط شهری

بهداشت وسلامت روان درمحیط شهری، زینب یادگاری کارشناس کارگزینی

به گزارش خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوز :

بهداشت وسلامت روان درمحیط شهری زینب یادگاری ، کارشناس کارگزینی موضوع بهداشت و سلامت روان مورد توجه همگان واقع شده چراکه امروزه به علت استرسهای روزمره و سبک نادرست زندگی و فشارهای روحی و آلودگی در شهرهای بزرگ و بیماری‌های قلبی و عروقی افراد بیشتر دچار اختلالات و مشکلات روانی می شوند. بحران سلامت روان و عدم احساس آرامش در کلیه فضاهای مسکونی، اداری، آموزشی،.. امریست که افراد دنیای امروز را تهدید می کند. سعی شده چگونگی این تأثیر مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور جهت بررسی رابطه همبستگی میان کیفیت محیط شهری محله سکونت و سطح سلامت روانی شهروندان، سعی شده است ارتباط یا عدم ارتباط دو متغیر سنجش شود.حدود ۳۰۰ سرای محله وساکنان شهر تهران به روش در دسترس احتمالی برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. برای ارزیابی کیفیت محیط شهری محله ها از تحقیقات میدانی کیفیت محیط شهری که توسط محققین و با استفاده از مطالعات نظری صورت گرفته، تنظیم شده است، و در سنجش سطح سلامت روانی شهروندان از سلامت عمومی (GHQ) استفاده شده است. پایانی برای مجموع تحقیقات با یافته های تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS از طریق آزمون های تی دو گروه مستقل و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته؛ نتایج نشان می دهد میان کیفیت محیط محله های شهری و سطح سلامت روانی ساکنین رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. که در این میان، به ترتیب، ارزش های معنایی محله، کیفیات عملکردی محله و کیفیت فیزیکی محله، سه عامل اصلی تأثیرگذار بر سطح سلامت روانی شهروندان در محله های شهری می باشند. سازمان بهداشت جهانی، محیط را بر سلامت روانی افراد تأثیرگذار می داند. انتخاب راهکارهای مناسب در طراحی محیط شهری، برای ارتقای سلامت روان افراد امری ضروری است. نادیده انگاری جنبه های تأثیرگذار محیط ساخته شده بر سلامت روانی شهروندان، سبب شکل گیری مسائل مختلف روحی و روانی برای آنان شده است. طراحی فضاهایی جهت تخلیه هیجانات منفی و دستیابی به آرامش، متناسب با اصول تاثیرگذار معماری، یکی از اهداف طراحی محیطی معماری به شمار می رود که در سالهای اخیر در کشورهای توسعه یافته قابل توجه فراوانی بوده و سلامت روان افراد را در پی داشته است. وجود استرس، پرخاشگری، زودرنجی، افسردگی، بی حوصلگی و شکایات جسمانی نتایج چنین شرایطی است. با توجه به فشارهای روانی و استرسهایی که هر روزه انسان در محیط های کاری خشک و جامعه با آن روبروست توجه به نیازهای روحی و روانی و تخلیه استرسهای منفی که سبب آشفتگیهای جامعه و کاهش راندمان کاری افراد می شود در اولویت نیاز جوامع قرار گرفته است. در مطالعات متعددی تأثیر محیط زندگی برسازمان بهداشت جهانی، محیط را بر سلامت روانی افراد تأثیرگذار می داند. طراحی صحیح مراکزی که امکان تخلیه هیجانات منفی و در کنار آن دستیابی به آرامش روحی و روانی در آن امکان پذیر باشد مسئله ای حایز اهمیت می باشد تا از سردرگمی افراد برای یافتن راهی جهت رسیدن به سلامت روانی جلوگیری نماید. در مطالعات متعددی تأثیر محیط زندگی بر سلامت روانی انسان اثبات شده است. همزمان با رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آنها گاها ً شاهد افول کیفیات محیطی فضاهای شهری هستیم، که خود باعث بروز بحران های مختلفی در زندگی شهری شده است امروزه معضلات شهرنشینی طیف وسیعی ناراحتیهای روانی چون: استرس، پرخاشگری، زودرنجی، افسردگی، بی حوصلگی و شکایات جسمانی را شامل می شوند طبق آمار سازمان بهداشت جهانی به نظر میرسد که تا سال ۲۰۲۲ اختلالهای روانی در کناربیماریهای قلبی عروقی جرء مهم ترین علت بیماری ها باشند. در مطالعاتی که اخیرا در کشور انجام گرفته میزان شیوع اختلالات روانی تا سطح ۴۰ در صد نیز برآورد شده است از بدیهی ترین ویژگیهای یک شهر آرمانی خلق فضاهایی است که در عین پاسخ به نیاز شهروندان زمینه رشد وتعالی آنان را نیز فراهم آورد تحقیقات نشان داده است که کیفیت محیط زندگی ، تاثیرات جدی بر سلامت روانی انسانها دارد طبق مطالعات انجام شده کیفیات محیطی محله های شهری از طریق مکانیزمهایی چون زمینه سازی جهت افزایش همبستگی اجتماعی و ارتقای سطح سلامت روانی شهروندان وکاهش آزردگیها ی روانی فضاهای شهری دارند با فرض این که کیفیت محیطی محله های شهری بر سطح سلامت روانی شهروندان تاثیر دارد از دیدگاه معماران و شهرسازان مدرن تغییر در منظر و عناصر معماری محیط، به تغییراتی در رفتار و به ویژه رفتار اجتماعی می انجامد.فرض بر این است که می توان با در نظر گرفتن راهکارهای مورد استفاده در معماری و انتخاب گزینه های مناسب برای کاهش استرس افراد، الگوی مناسبی در طراحی فضا بدست آورد.

زینب یادگاری کارشناس کارگزینی

شیوا انصاری

انتهای پیام /*

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *