یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

پپتیدهای زیست فعال گرفته شده از کازئین و تاثیرات بیولوژیکی و استفاده های صنعتی و جنبه های ایمنی

بسم الله الرحمن الرحیم
دانشجو:فروزان جعفری
استاد راهنما:دکتر محمد گلی
عنوان: پپتیدهای زیست فعال گرفته شده از کازئین و تاثیرات بیولوژیکی و استفاده های صنعتی و جنبه های ایمنی
موارد مورد بررسی:
۱)تولید پپتیدهای زیست فعال
۲)هیدرولیز آنزیمی
۳)هیدرولیز در طی تخمیر میکروبی
۴)هیدرولیز با استفاده از آنزیم های به دست آمده از ریزجانداران
۵)هیدرولیز در طول هضم دستگاه گوارش
۶)پپتیدهای زیست فعال گرفته شده از کازئین در رژیم غذایی انسان
۷)محتوای پپتیدهای زیست فعال گرفته شده از کازیین در غذا
۸)مصرف رژیم غذایی حاوی پپتیدهای گرفته شده از کازئین
۹)جذب و سوخت وساز بدن از پپتیدهای زیست فعال گرفته شده از کازئین
۱۰)جذب و متابولیسم و فعالیت بیولوژیکی هیدرولیز کازئین
۱۱)فعالیت آنتی اکسیدانی و مدوگاسیون (تعدیل ایمنی)
۱۲)پپتیدهای تنظیم کننده و پپتیهای جذب مواد معدنی و استفاده ی صنعتی از پپتیدهای گرفته شده از کازئین
۱۳)مکمل های معدنی و پپتیدهای ضد میکروبی و عملکردهای آنتی اکسیدانی
۱۴)جنبه های ایمنی کازئین هیدرولیز شده و قوانین مربوط به به پپتیدهای زیست فعال گرفته شده از کازئین به عنوان اجزا غذاهای کاربردی
چکیده ای از کل مقاله:
تحقیقات نشان داده که پپتیدهای زیست فعال گرفته شده از کازئین درون ساختار اولیه ی دست نخورده کازئین پنهان ها شده اند.
پپتیدهای کازئین درون پروتئین والد فعال نیستند اما میتوانند رها شوند و در طی هیدرولیز آنزیمی ،تخمیر میکروبی و در طی هضم دستگاه گوارش فعال شوند ….
هنگامی که پپتیدهای کازئین جذب میشوند،تاثیرات بیولوژیکی زیادی را در بدن ایجاد می کنند.

مقدمه:
پپتیدهای فعال می توانند از طریق روش های زیر از پروتئین های پیش ساز بیشتر تولید شوند:
۱)هیدرولیز آنزیمی توسط آنزیم های گوارشی
۲)تخمیر شیر با کشت آغازگر پروتئولیتیک
۳)پروتئولیز تFوسط آنزیم های گرفته شده از گیاهان

هیدرولیز آنزیمی:
رایج ترین روش برای تولید پپتیدهای زیست فعال از طریق هیدرولیز آنزیمی پروتئین است.
آنزیم های گوارشی مثل پپسین ،تریپسین و آنزیم هایی که منابع باکتریایی و قارچی دارند

هیدرولیز در طول تخمیر میکروبی:
محیط های آغازگر به شدت پروتئولیک هستند.
باکتری لاکتیک اسیداز پروتئین شیر،عمدتا به عنوان اولین منبع ضروری و محرک رشد آمینواسید استفاده می شود.
پپتیدهای زیست فعال می توانند توسط آغازگر هایی مانند (لاکتوباسیل ها ،لاکتوباسیل ها ، لاکتوکوکوس و استرپتو کوک )تولید شوند.

هیدرولیز با استفاده از آنزیم های فراهم شده از ریز جانداران:
ریز جانداران و آنزیم های پروتئولیک جدا شده از LAB برای رهاسازی پپتیدهای زیست فعال کاربرد دارد.
برخی از این پپتیداز ها می توانند پپتیدهای ضد فشار خون بالا را تولید کنند.

هیدرولیز در طی هضم دستگاه گوارش:
امروزه پپتیدهای فیزیولوژیکی در طول دستگاه گوارش در انسان تولید می شود

محتوای پپتیدهای زیست فعال گرفته شده از شیر در غذا:
مقدار پپتیدها در شیر و محصولات لبنی بیشتر است؛مانند انواع پنیرها و شیرهای تخمیر شده…

جذب و سوخت و ساز بدن،از پپتیدهای زیست فعال گرفته شده از کازئین:
جذب:شواهدی موجود است که پپتیدهای فعال گرفته از شیر ممکن است بدون صدمه دیدن جذب و وارد گردش خون شوند و تاثیرات فراگیری بگذارند.
سوخت و ساز:قسمت عمده ی هضم در معده از الیگوپپتیدو آمینواسید آزاد است.

فعالیت بیولوژیکی هیدرولیز کازئین:
عملکرد های بیولوژیکی تنظیم کننده ی سیستم قلبی ،عصبی ،ایمنی و گوارشی است.
برخی از پپتیدهای شیر عملکرد زیستی دارند.
پپتیدهای کازئین،سیستم قلبی-عروقی را به علت ایجاد حالت ضد انعقادی و ضذ فشار خون و ضد چاقی تحت تاثیر قرار میدهد.

فعالیت آنتی اکسیدانی:
به توالی خاصی از آمینو اسیدها نسبت داده شده است.

مدولاسین ایمنی:
پپتیدها در طول هیدرولیز کازئین جنبه های مختف عملکرد سیستم ایمنی را نشان می دهند.
پپتیدهای گرفته شده از کازئین،تکثیر لنفوسیت ها را نشان می دهند.

پپتیدهای تنظیم کننده:
در یک فعالیت خاص در جلوگیری از رشد تومور نقش ایفا می کنند

پپتیدهای جذب کننده ی مواد معدنی:
یکی از خصلت های پپتیدوکازئین،جذب مواد معدنی است.

استفاده ی صنعتی از پپتیدهای گرفته شده از کازئین:
ارتقای بهره مندی از از دارو ها و مواد غذایی و وسایل آرایشی-بهداشتی را به همراه داشته است.
(در رابطه با غذاهای کاربردی پپتیدهای زیست فعال یا اضافه می شوند و یا از طریق اصلاح فرآیند تولید،غنی می شوند)

مکمل های معدنی:
باعث افزایش جذب در نوشیدنی های غیر الکلی شده است.

پپتیدهای ضد میکروبی:
آنتیبوتیک های قوی اگرچه برای درمان عفونت های میکروبی در دسترس هستند؛ پپتیدهای ضدمیکروبی گرفته شده از کازئین این فرصت را دارد که توانایی کشتن سریع سلول هدف را دارد،در حالی که یک طیف وسیعی از فعالیت را دارند….به علاوه به خاطر اینکه سرعت کشتن توسط پپتیدها بالاتر از سرعت تکثیر باکتری هاست چراکه ممکن است بر مشکل مقاومت دارویی غلبه شود.

عملکردهای آنتی اکسیدانی:
چند پروتئین هیدرولیز شده در غذاها یافت شد که بدون تاثیر بر پارامترهای کیفی غذا،مونجر به جلوگیری از خرابی غذاها شدند.

جنبه های ایمنی کازئین هیدرولیز شده:
در حالی که پپتیدها،پتانسیل زیادی به عنوان افزودنی های موتد غذایی دارند،آنها ممکن نیست در همه ی غذاهای کاربردی مناسب باشد؛چراکه در نظر گرفتن ایمنی غذا و مسمومیت پروتئین مهم است.

قوانین مربوط به پپتیدهای زیست فعال گرفته شده از کازئین به عنوان اجزا غذاهای کاربردی:
هنوز جامعه ی اقتصادی اروپا،شرایط ایمنی کازئین هیدرولیز شده را گزارش نداده است.

نتیجه گیری:
معروف ترین پیش سلزهای پپتیدهای زیست فعال،کازئین هیدرولیز شده است که کاربردهای فراوانی دارد

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *