اجتماعی استان اصفهان اقتصادی بهداشت بین الملل تصاویر جنوب چندر رسانه حقوق بشر دسته‌بندی نشده شمال غرب فرهنگ و هنر مرکزی یادداشت/مقاله/گفتگو/مصاحبه

تاثیر پروتئین های حیوانی بر فیلم بر پایه ی نشاسته

تاثیر پروتئین های حیوانی بر فیلم بر پایه ی نشاسته

پایگاه خبری احوال نیوز :

با توجه به معایبی که نشاسته به عنوان یک پلیمر جهت تشکیل فیلم دارد؛بهتر است که به تنهایی مورد استفاده قرار نگیرد.
به جهت بهبود خواص مکانیکی فیلم های نشاسته و افزایش مقاومت آن در برابر رطوبت از روش های مختلفی می توان استفاده کرد.
۱٫ایجاد اتصالات عرضی
۲٫ترکیب شدن نشاسته با سایر پلی مرها به طور کلی نشاسته خاصیت تشکیل فیلم خوبی دارد اما منبع نشاسته به علت نسبت مقاومت آمیلوز به آمیلوپکتین و خصوصیات ظاهری این ماکروملکول ها نقش تعیین کننده ای در خصوصیات فیلم دارد.
به دلیل افزایش رو به رشد مواد پالستیکی و مشکالتی که ایجاد می کنند؛صنایع غذایی و بسته بندی را به توسعه ی مواد بسته بندی زیست تخریب پذیر ترغیب نموده است.
فیلم های خوراکی به دلیل اینکه تجدیدپذیر هستند و با محیط زیست سازگارند مورد توجه قرار گرفته اند.
بسته بندی های زیست سازگار بر پایه ی فیلم های خوراکی عمدتا از پلی ساکاریدها،پروتئین ها و چربی ها ساخته می شوند.
از این میان کیتوزان به علت توانایی تشکیل فیلم و خصوصیات عالی
مکانیکی،فیزیکی و ضد میکروبی؛منشا تحقیقات زیادی در صنعت غذا بوده
است.
کیتوزان یک پلی ساکارید خطی است که از استیل زدایی کیتین به دست می آید و پس از سلولز فراوان ترین پلی ساکارید موجود در طبیعت است.
کیتوزان به دلیل داشتن گروه های آمینی با بار مثبت دارای فعالیت ضد میکروبی می باشد؛این گروه های آمینی با غشای سلولی میکروارگانیزم هایی که دارای بار منفی هستند واکنش می دهند ودر پی آن نشت اجزای درون سلولی و پروتئینی میکروارگانیزم اتفاق میفتد.
کیتوزان یک نوع چند قندی است که از واحدهای گلوکزآمین و ان استیل گلوکز آمین تشکیل شده است.
کیتوزان یک ماده ی غیر سمی تجزیه پذیر و زیست سازگار و نیز دارای خواص ضد میکروبی است.
کیتوزان پلی ساکاریدی پلی کاتیونی است.
منبع عمده و تجاری کیتوزان از کیتین سخت پوستان به دست می آید.
این پلی ساکلرید دارای خواصی از جمله:
زیست تخریب پذیری سازگاری با محیط زیست غیر سمی بودن می باشد.
کیتوزان خواص متعدد دیگری از جمله:
ضد میکروبی آنتی اکسیدانی تشکیل فیلم را دارا می باشد.
امروزه از کیتوزان هم به عنوان یک افزودنی سالم و هم به صورت فیلم استفاده می گردد.
ارزیابی خصوصیات آنتی اکسیدانی این فیلم دارای ویژگی های مکانیکی و نفوذ ناپذیری مناسبی در برابر گازها می باشد.
فیلم کیتوزان همانند خود کیتوزان فعالیت آنتی اکسیدانی مناسبی از خود نشان می دهد.
در بین پلی مرهای زیستی مختلف این خاصیت تا حدودی منحصر به کیتوزان وبرخی فیلم های پروتئینی می باشد.

قابلیت فیلم های تجدید پذیر به عنوان حامل ترکیب های آنتی اکسیدانی،ضد میکروبی و سایر عوامل فعال،به منظور کنترل عوامل بیماری زا،بهبود کیفیت و افزایش عمر ماندگاری مواد غذایی کاربردهای زیادی را برای آن ها در صنعت غذا ایجاد کرده است.
بیماری های ایجاد شده توسط میکروارگانیزم ها در زنجیره های عرضه ی مواد غذایی تهدیدی جدی برای سالمت عموم مردم به شمار می آید.
توضیح روشی جهت تولید فیلم به کمک کیتوزان:
کیتوزان را می توان از پوسته ی کیتینی خرچنگ طی درجه استیل زدایی ۸۰ % در محلول استیک اسید ۱درصد حجمی-حجمی تا رسیدن به غلظت ۲ %حل کرد.
مدت زمان الزم برای انحالل کیتوزان در ۴۰ درجه سانتی گراد ۵-۶ ساعت بود.
از یک همزن مغناطیسی برای انحالل کیتوزان استفاده گردید.
محلول کیتوزان با استفاده از کاغذ صافی تحت خال صاف شد سپس۷۵٫۰میلیلیتربرگرم گلیسرول به منظور بهبود و شکل دهنده اضافه شد.
نتیجه گیری:
به جهت افزایش رو به رشد مواد بسته بندی پالستیکی و آسیب هایی که در پی آن به طبیعت وارد میگردد،تولید و استفاده از فیلم های خوراکی زیست تخریب پذیر که عمدتا بر پایه ی نشاسته هستند بسیار حائز اهمیت است.
نشاسته به خودی خود شفاف و انعطاف پذیر است اما چون از نظر مکانیکی
ضعیف است و سدی در برابر نفوذ بخار آب به داخل ندارد به تنهایی نمیتواند فیلم مناسبی جهت بسته بندی مواد غذایی باشد و به همین منظورمیبایست با عوامل دیگری تلقیح گردد و یا اتصاالت عرضی اش دستخوش تغییراتی قرار گیرند تا معایبش برطرف گردد.
کیتوزان که از کیتین سخت پوستان به دست می آید؛ماده ای زیست تخریب پذیر ضد میکروبی،غیر سمی و با خواص مکانیکی عالی و مناسب جهت تولید فیلم است.

نویسنده: دکتر فروزان جعفری: دکتری مهندسی صنایع غذائی

گرایش تکنولوژی موادغذائی

نظرات

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *