سخن از دل و جان محمدحسین قدمیاری با ریاست محترم جمهوری ایران

سخن از دل و جان محمدحسین قدمیاری با ریاست محترم جمهوری ایران

پایگاه خبری احوال نیوز ، محمدحسین قدمیاری ، از دبیران خوب و خوش ذوق از استان فارس سخنی از دل و جان با ریاست محترم جمهوری ایران جناب آیت الله رئیسی در قالب شعر بیان کرده اند.

سلام علیکم

منصب از خون شهیدان مبارک بادت
«وان مواعید که کردی مرواد از یادت»

وعده کردی به حضور رهبر
وقت تنفیذ سخن سرتاسر

همه از خدمت شایان گفتی
لاجرم دُر سخن را سفتی

در ره چرخش دولت نبود چوب کسی
باشد امید به مقصود رسی

مجلس و دولت و هم کل نظام
بگذارند تو را سنگ تمام

قوه قاهرهٔ حکم و قضا
گوش بر زنگ به اجرای جزاء

رفته بر باد بسی بیت المال
خوب دانی تو و مردم این حال

وقت آن است علی وار اقدام
در ره عدل زنی گام به گام

آنکه در وقت زعامت فرمود
راه انجاز عدالت بنمود

گر که رفته است به کابین زنان بیت المال
باز پس گیرم و این است آمال

دادگاه علنی خرد و کلان
حاصل حکم چو گردید عیان

بایدت بست ره آب و هوا
تا فراری نشود دزد دغا

مردم سفره تهی،زار و نزار
هست معلوم ز زردی عذار

گونه ها سرخ ز ضرب سیلی
رنگ لب ها سیه است و نیلی

مردم سفره تهی سخت فلاکت بارند
اشک خونین به امید فرجی میبارند

خیل وامانده جوانان وطن
فاقد شغل و همه بی مسکن

کارگر مانده در امرار معاش
نیست کاری که نمایند تلاش

کارمندان بتر از کارگرند
مسکنی نیست بسی در به درند

بلبشوئی ست به بازار امروز
هر زمان یاد شود از دیروز

از گرانی همه وامانده و زار
در ره رفع تورم قدمی برمیدار

گاه اگر سرزنی از کوخ فقیر
بشنوی ناله و فریاد و نفیر

مردم صابر خوابیده به گنج
نیست شایسته ناداری و رنج

اولین درد ویروس کروناست
داغ بر دل همه از کودک و پیر و برناست

شکر و تکریم ز کادر بهداشت
که به ایثار بسی جان بگذاشت

اعتبار وطن از فرهنگ است
آنکه با جهل و خرافات مدامین جنگ است

گر تعالیِ وطن خواهانی
بایدت قدر و بها را دانی

منبت رشد همه مسؤولان
هست در اصل معلم، تو بدان

گر که وقعی بگذارید بر این قوم اصیل
هست بر رشد وطن راه و دلیل

آخرین حرف به دولتمردان
قدر این پست بدان از دل و جان

همه از خون شهیدان برپاست
نه که جاوید و نه دائم برجاست

آخرین صحبت و اتمام کلام
بر شما و همه خوبان وطن باد سلام

والسلام
محمد حسین قدمیاری ۱۴۰۰/۶/۱۲

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید