کلیه سنوات و مزایای پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۹پرداخت شد

کلیه سنوات و مزایای پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۹پرداخت شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :

با موافقت مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، تمامی مبلغ سنوات و مزایای پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۹ پرداخت شد.

دکتر زارع خانقاه، معاون مالی مدیرعامل شرکت از پرداخت سنوات خدمت بازنشستگان سال ۹۹ خبر داد و افزود: با موافقت مهندس سلطانی، مدیرعامل شرکت، تمامی مبلغ سنوات و مزایای پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۹ پرداخت شد. 

معاون مالی مدیرعامل شرکت همچنین خاطرنشان کرد: تلاش هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بر این است که با اختصاص منابع لازم و کافی، مطالبات قانونی بازنشستگان و شاغلین شرکت در فرصت مقتضی پرداخت شود.

انتهای پیام /*دیدگاهتان را بنویسید