«دستگاه ها و سازمان های متولی نسبت به نحوه اجرای طرح ها در فرجه زمانی مذکور در قرارداد ها نظارت مستمر داشته باشند»

«دستگاه ها و سازمان های متولی نسبت به نحوه اجرای طرح ها در فرجه زمانی مذکور در قرارداد ها نظارت مستمر داشته باشند»

رییس کل دادگستری استان: «دستگاه ها و سازمان های متولی نسبت به نحوه اجرای طرح ها در فرجه زمانی مذکور در قرارداد ها نظارت مستمر داشته باشند»

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :

شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان اصفهان تشکیل جلسه داد.

محمدرضا حبیبی رییس کل دادگستری استان در این نشست خطاب به دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی در واگذاری اراضی دولتی برای اجرای طرح‌های مختلف اظهار داشت: در واگذاری‌ها اولاً با دقت توان سنجی کنید و بررسی نمایید متقاضی واقعاً به دنبال اجرای طرح است یا منافع نامشروع دیگری را دنبال می‌کند؛ به عبارت واضح‌تر بررسی شود متقاضی کننده کار هست یا خیر؟ ثانیاً بعد از واگذاری نظارت مستمر در نحوه اجرای طرح و پیشرفت کار داشته باشید.

وی در ادامه افزود: اغلب پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری و پرونده های مطروحه در شورای حفظ حقوق بیت المال ناشی از عدم نظارت ها و دقت ها هم در واگذاری و هم در مرحله اجرای طرح هاست که اگر دستگاه ها به موقع به این وظیفه خود عمل کنند از تشکیل بسیاری از پرونده ها جلوگیری می شود.

وی در حاشیه بررسی یکی از پرونده‌ها گفت: هماهنگی سازمان‌های متولی هم در واگذاری‌ها مهم است؛ به عنوان مثال اگر منابع طبیعی بر اساس نظر کارشناسی واگذاری زمین یا بخشی از آن را به لحاظ داشتن معارض یا متصرف و دلایل قانونی دیگر مجاز ندانست، سازمان صمت در صدور مجوز و دادن پروانه به نظر کارشناسی مذکور توجه کند تا مشکلات بعدی بروز نکند.

گفتنی است در این جلسه به سه پرونده موضوع گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل اطلاعات و… رسیدگی و در خصوص آنها اتخاذ تصمیم شد.دیدگاهتان را بنویسید