مراکز مهارت‌آموزی موجبات هم‌افزایی در توسعه اشتغال مولدرا فراهم می‌آورند

مراکز مهارت‌آموزی موجبات هم‌افزایی در توسعه اشتغال مولدرا فراهم می‌آورند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز :

دکتر شاهرخ رمضان‌نژاد، رییس سازمان مرکزی در نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان:
“مراکز مهارت‌آموزی ضمن پشتیبانی از تولید موجبات هم‌افزایی در توسعه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می‌آورند”.

مراکز مهارت‌آموزی و توان‌افزایی همکار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان “خیرین اجتماعی – آموزشی” ضمن پشتیبانی از تولید کشاورزی موجبات هم‌افزایی در ایجاد و توسعه اشتغال مولد پایدار در بخش کشاورزی را فراهم می‌آورند.

🖥️ شایان ذکر است در اجرای سیاست‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برای حضور رییس، معاونان و مدیران سازمان مرکزی در جلسات استانی، نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استانی، در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ به میزبانی سازمان استان اصفهان و به صورت مجازی برگزار شد.

💠روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان💠

انتهای پیام /*دیدگاهتان را بنویسید