برای تماشای شهاب عجله کنید

گزارش احوال نیوزhttp://www.ahvalnews.ir بارش شهابی شلیاقی یکی از بارش‌های شهابی سالانه است که کانون بارش آن در صورت فلکی شلیاق به نظر می‌رسد. این بارش شهابی معمولاً در اردیبهشت به اوج خود می‌رسدبارش های شهابی معمولابه نام صورت فلکی که از آن سرچشمه میگیرند نام گذاری میشوند. صورت فلکی شلیاق از اوایل شب در سمت شمال شرق آسمان قابل مشاهده است و تا صبح در آسمان دیده میشود

بارش شهابی شلیاقی از ۲۶ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت فعال است اما اوج بارش جمعه ۳ اردیبهشت خواهد بود.در زمان اوج بارش حدود ۱۸ شهاب در ساعت وجود دارد. البته گاهی نیز این تعداد افزایش می‌یابد. مانند بارش سال ۱۳۶۱ که ۹۰ شهاب در ساعت ثبت شد.در بررسی هر بارش شهابی، عامل «نرخ ساعتی سمت‌الراسی» بیانگر تعداد شهاب‌ها در آسمانی کاملاً تاریک و هنگامی است که کانون بارش در نزدیکترین موقعیتش نسبت به سمت‌الراس قرار دارد. همچنین در بررسی هر بارش، فاز ماه در زمان اوج بارش نیز مهم است.برای تماشای شهاب عجله نکنید و انتظار نداشته باشید که به محض بیرون رفتن چشم‌هایتان قادر به رؤیت شهاب باشد. ۲۰ الی ۳۰ دقیقه به چشمان خود فرصت دهید که توانایی تفکیک شهاب را داشته باشد.

بارش شهابی شلیاقی با سرعت ۴۹ کیلومتر در هر ثانیه به اتمسفر زمین وارد می‌شود و در سراسر آسمان قابل رؤیت خواهد بود.نکته قابل توجه این است که چشمان غیر مسلح بهترین ابزار برای تماشای شهاب هستند.

فهیمه کریمی

انتهای پیام*


دیدگاه برای “برای تماشای شهاب عجله کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *