سفر یکروزه رئیس اداره پیشگیری های فرهنگی- اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به اصفهان

سفر یکروزه رئیس اداره پیشگیری های فرهنگی- اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به اصفهان

رئیس اداره پیشگیری های فرهنگی- اجتماعی و  هدایتگر برنامه جامع کنترل وکاهش خشونت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در آخرین روزهای اسفندماه سال ۱۳۹۹ از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان بازدید نمودند.

این بازدید به منظور بررسی و ارزیابی برنامه های حوزه پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی به ویژه برنامه های اعتیاد و خشونت بود و همچنین بازدید و بررسی میدانی از روند اجرای این برنامه ها مورد بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسه با کارشناسان و مجریان برنامه های تعریف شده معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان همچنین بررسی و پیگیری انجام برنامه ها، روند و شیوه اجراء همچنین ارائه راهکارها، پیشنهادات و انتقادات با این موضوع در این جلسه مطرح شد.

آقای مهدی رحیمی، آقای یزدان جعفری فرد در ادامه این بازدید یک روزه از کمپ ماده ۱۶ و دفتر زنان و اطفال بازدید نمودند.

نازیلا انصاری پور

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید