محمد رضا حبیبی رئیس کل دادگستری کل استان اصفهان: کنترل حاشیه نشینی با اصل شناسائی، جمع آوری، حمایت و هدایت

محمد رضا حبیبی رئیس کل دادگستری کل استان اصفهان: کنترل حاشیه نشینی با اصل شناسائی، جمع آوری، حمایت و هدایت

محمد رضا حبیبی: کنترل حاشیه نشینی با اصل شناسائی، جمع آوری، حمایت و هدایت

کنترل حاشیه نشینی با اصل شناسائی، جمع آوری، حمایت و هدایت

رئیس کل دادگستری کل استان اصفهان: توقف حاشیه نشینی با تمرکز بر سه اصل شناسائی و جمع آوری، حمایت و هدایت مهاجران

محمد رضا حبیبی رئیس کل دادگستری کل استان اصفهان درباره راهکارهای پیشگیرانه، مقابله با پدیده حاشیه نشینی و احیای حقوق عامه از طریق اجرای طرح های کوتاه مدت جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر، کارتن خواب ها، ایجاد گرمخانه، پیشگیری از رشد و گسترش بافت های ناکارآمد اظهار کرد: متأسفانه شاهد وقوع جرم در برخی مناطق حاشیه ای شهر و توسط حاشیه نشینان هستیم؛ به نظر می رسد ایجاد متولی واحد در این زمینه به منظور تعیین و تکلیف هر دستگاه لازم و ضروری است.

محمدرضا حبیبی، هماهنگی بین دستگاهی به ویژه ایجاد مسئولیت و تولیت همچنین عهده داری فرمانداران در موضوع حاشیه نشینی را نقطه آسایشی جهت کنترل، پیشگیری و کاهش آسیب های این حوزه دانست و افزود: جلوگیری از گسترش یا شکل گیری حاشیه نشینی زمانی به ثمر می نشیند که از حضور افراد مهاجر به شهر ها و حاشیه آن جلوگیری شود.

 وی با بیان اینکه دستگاه های متولی با انجام بررسی های لازم وظیفه دارند، مبدأ زندگی مهاجران را در شهر یا روستا کشف نمایند، خاطر نشان ساخت: دستگاه ها با تعامل، هم پوشانی، ارائه خدمات و حمایت از مهاجران در شهرها باید زمینه های بازگشت آن ها را به محل توّلد و زندگی پیشین فراهم سازند.

رئیس کل دادگستری کل استان اصفهان با بیان اینکه حاشیه نشینی با تمرکز بر سه اصل شناسائی و جمع آوری، حمایت و هدایت متوقف خواهد شد، ادامه داد: کارگروه های تخصصی توسط فرمانداران شهرستان ها به منظور پیشگیری و مقابله با آسیب ها و جرائم ناشی از حاشیه نشینی تشکیل می گردد تا اقدامات مورد نیاز به صورت متمرکز و فرماندهی واحد انجام گردد.

حبیبی، کیفیت پایش تصویری اماکن و محلات شناسائی شده، جدّیت در جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی، تداوم ساماندهی افراد مقیم، جمع آوری، استقرار و بازاجتماعی نمودن معتادان متجاهر، کارتن خواب ها و بی خانمان ها همچنین بازگزداندن اتباع بیگانه به کشور متبوع شان را شیوه ای در جهت کاهش و پیشگیری از حاشیه نشینی عنوان نمود.

مدیران برای مبارزه با حاشیه نشینی، نیّت ها را خالص کنند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان درباره راهکارهای پیشگیرانه و مقابله با پدیده حاشیه نشینی و احیای حقوق عامه اظهار کرد: پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی مسئله مهّمی است که پدیده حاشیه نشینی نه تنها تلاش به منظور پیشگیری را از میان بر می دارد بلکه زمینه ساز بسیاری از آسیب های دیگر می باشد.

علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز اصفهان ، پدیده حاشیه نشینی را زائیده موارد متعددی مانند بیکاری، مهاجرت و مسائل اقتصادی دانست و افزود: طرح های کوتاه مدتی وجود دارد که در صورت استمرار توسط دستگاه های مجری روش مناسبی جهت کاهش پدیده حاشیه نشینی است.

وی، تخلف یا بی توجهی در حوزه اراضی را عامل شکل گیری پدیده حاشیه نشینی دانست و خاطر نشان ساخت: دستگاه های متولی درباره آسیب های حاشیه نشینی به گوش باشند تا با پیگیری و کنترل مستمر، شاهد کاهش زمین هائی باشیم که وضعیت ملکی ثابت و مشخصی ندارند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز اصفهان در ادامه گفت: زمانی که وضعیت اراضی مشخص نباشد زمینه برای مهاجرت از روستا به شهر و تشکیل حاشیه نشینی فراهم می شود.

اصفهانی، ترسیم الگوی مشخص و حضور حداکثری دستگاه های قضائی، اجرائی، انتظامی و خدماتی همچنین تعامل جمعی و اقدام و عمل مدیران را برای حل بحران حاشیه نشینی نقشه ی راهی برای جلوگیری از هر آسیب نوع اجتماعی است که نسبت به آن نباید غفلت نمود.

وی از ایجاد کارگروهی ویژه حاشیه نشینی به منظور بررسی تخصصی، اجراء و اقدام در عمل سخن گفت: حاشیه نشینی یک بیماری اجتماعی که در صورت عدم کنترل یا جلوگیری از شکل گیری آن سبب گسترش و افزایش بسیاری از آسیب های اجتماعی خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، نیّت خالصانه برای انجام عمل خداپسندانه را شرط موفّقیت در کنترل پدیده حاشیه نشینی نام برد که همه دستگاه ها و مدیران نباید از آن غفلت ورزند.

خدمات پس از ترخیص سوپاپ اطمینان طرح های ساماندهی معتادان و کارتن خواب ها

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان با اشاره به ارائه راه های پیشگیرانه، مقابله با پدیده حاشیه نشینی و احیای حقوق عامه در شهرستان مرکز استان از طریق اجرای طرح های کوتاه مدت اظهار کرد: این طرح ها شامل جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر و کارتن خواب ها می شود همچنین ایجاد گرم خانه و پیشگیری از رشد و گسترش بافت های ناکارآمد در این مناطق از دیگر موضوعات مهّمی که نباید از آن غفلت کرد.

سید رضا سجودی، جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر و کارتن خواب ها، ایجاد گرمخانه و پیشگیری از رشد و گسترش بافت های ناکارآمد را از جمله طرح های کوتاه مدت پیش بینی شده برای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان دانست و تصریح کرد: این طرح با همکاری سازمان ها و ارگان ها مربوطه انجام شد. مناطق آسیب خیز و جرم ساز پاکسازی شدند. تعدادی از افراد بی خانمان، کارتن خواب و معتاد متجاهر به مراکز مربوطه انتقال داده شدند.

وی با ابراز نگرانی از بازگشت دوباره این گروه های پر خطر و در معرض آسیب پس از سپری شدن دوره ترک یا وضعیت زندگی به جامعه افزود: تعدادی از افرادی که در این طرح جمع آوری شده اند، خانه و خانواده ندارند. به همین دلیل اصلی ترین دغدغه این معاونت بازگشت به جامعه، آغوش خانواده، زندگی عادی و بهبود برای کارتن خواب ها، معتادان متجاهر و بی خانمان هائی است که در این طرح شناسائی و به مراکز مشخص تحویل داده شده اند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری وجود زمین های رها یا ساختمان های خرابه و نیمه کاره را مکان امنی برای وقوع بسیاری ازمفاسد، تجمع معتادان و بی خانمان ها دانست و خاطر نشان ساخت: هشدارهای لازم برای صاحبان این املاک توسط شهرداری های مناطق داده شد همچنین برخی از این ساختمان های خرابه صاف گردید.

سجودی با بیان اینکه با صرف نظر از توانمندسازی در مبدأ که صورت نگرفته؛ امروز تمرکز را بر روی توانمندسازی در مقصد می نمائیم، اذعان کرد: باید افرادی که در طرح جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر و کارتن خواب ها جمع آوری شده اند مانند کودکان، زنان، معتادان و کارتن خواب ها متولی خاصی داشته باشند.

این مقام مسئول اضافه کرد: دستگاه های متولی برای نگه داری طولانی مدت افراد بی خانمان و سرپناه با توجّه به فصل سرما برنامه ریزی های بهتری انجام دهند تا از بازگشت این افراد به چرخه معیوب قبلی جلوگیری شود.

سجودی درباره مکاتبات دادستانی با شهرداری اصفهان درباره گرمخانه ها و مراکز نگهداری ویژه گروه های هدف سخن گفت و ادامه داد: درباره ساخت مرکزی توسط شهرداری با این هدف طی سال های اخیر گمانه زنی هائی انجام شده که متأسفانه تنها در حرف مانده و به عمل نرسیده است که جای خالی مکان هائی با عنوان گرمخانه یا مشابه آن طرح های این چنینی را نقض  می کند.

وی انجام اقدامات کاربردی را روشی مؤثر جهت عدم تکرار جرائم و پیشگیری دانست.

نازیلا انصاری پور

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *