این بارخبرنگار کانال ماهنامه شفافیت دیروز مسیب سلطانی در دادگاه در جایگاه شاکی شهرداراصفهان قرار گرفت

خبر ویژه

این بارخبرنگار کانال ماهنامه شفافیت دیروز مسیب سلطانی در دادگاه در جایگاه شاکی شهرداراصفهان قرار گرفت

مسیب سلطانی خبرنگار کانال ماهنامه شفافیت دیروز


به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، امروز چهارشنبه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شهرداری اصفهان و دیگر متهمین که با شکایت مسیب سلطانی مدیر مسئول هفته نامه شفافیت در بازپرسی اول فراخوانده شده بودند برگزار شد.

مسیب سلطانی خبرنگار کانال ماهنامه شفافیت دیروز

در این شکایت مسیب سلطانی مدیر مسئول ماهنامه شفافیت از قدرت الله نوروزی به اتهام نشر اکاذیب و توهین و افترا و تشویش اذهان عمومی و تهدیداعاده ی حیثیت نموده است.

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید