ابراهیمی دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر: جمع آورى معتادان متجاهر که از آسیب هاى زیادى برخوردارند از جمله دغدغه اصلى جامعه است

ابراهیمی دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر: جمع آورى معتادان متجاهر که از آسیب هاى زیادى برخوردارند از جمله دغدغه اصلى جامعه است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان فارس گفت: جمع آورى معتادان متجاهر که از آسیب هاى زیادى برخوردارند از جمله دغدغه اصلى جامعه است.
محمد رضا ابراهیمى دیروز در نشست خبرى با خبرنگاران در شیراز با اشاره به اینکه از ۶ خرداد ماه طرح ساماندهى معتادین متحاهر در ایام کرونا آغاز شده است، اضافه کرد: با توجه به شیوع بیمارى کرونا برخى رویکردهاى جدید در جمع آورى معتادان صورت گرفت که تا اکنون ٩٠٠ نفر معتادان متجاهر در شیراز و استان جمع آورى شده به مراکز مربوطه هدایت شده اند.
وى با اشاره به اینکه تعداد ٢۵ نفر از این معتادان مبتلا به کرونا هستند، خاطر نشان کرد: اینکه با شایعه سوداگران مرگ مطرح شده مواد مخدر موجب پیشگیرى از مبتلا شدن به کرونا مى باشد، حرفى بیهوده و دروغ است.
ابراهیمى در ادامه به برنامه هاى پس از درمان معتادان توسط شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: در سالهاى گذشته تعداد ١٠٩ نفر از همین معتادان متجاهر پس از درمان به اشتغال مشغول و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعى نیز قرار گرفته اند.
وى افزود: با رایزنى با یکى از کارآفرینان تعداد ١٠۴ مشغول به اشتغال شوند و اکنون تعداد ۵۴ نفر از این تعداد مشغول بکار شده اند.
وى افزود: تعداد ۵٠ نفر معتادان متجاهر دیگر هم با همکارى معاونت وقوع پیشگیرى دادگسترى فارس در شهرک صنعتى شیراز مشغول کار شده اند بر این اساس براى معتادانى متجاهرى که تحت درمان قرار گرفته اند اشتغال ایجاد شده است.
دبیر شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان فارس ادامه داد: در اجراى این طرح براى معتادان متجاهر مشکل سکونت بود که با همکارى بهزیستى خوابگاههاى شبانه و مرکز جامع توانمند سازى براى سکونت شبانه شان در نظر گرفته شده است.
ابراهیمى با اشاره به توسعه ظرفیت بالاى درمانى براى معتادان کارتن خواب در استان فارس ادامه داد: هم اکنون با وجود مرکز ماده ١۶ با ظرفیت ۴٠٠ نفر و همچنین مراکز دیگر با ظرفیت بیش از ۶ هزار نفر در سطح استان فارس مشکلى در جهت نگهدارى این افراد وجود ندارد.
این مقام مسؤل در شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان فارس افزود: یکى از مهم ترین فعالیت هاى ستاد بحث پیشگیرى در بحث مواد مخدر سنتى و صنعتى مى باشد بنابراین با توجه به آسیب هاى اجتماعى مواد مخدر باید اطلاع رسانى دقیقى صورت گیرد.
وى افزود: مصرف مواد مخدر صنعتى مانند شیشه موجب آسیب هایى نظیر قتل و جنایات دیگر مى شود که جامعه ما باید نسبت به این موضوع بیش از پیش حساسیت داشته باشد.
ابراهیمى به سود هنگفت جامعه بین الملى در رابطه با مواد مخدر هم اشاره کرد و افزود: شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر با تکیه بر ظرفیت خود در جهت پیشگیرى از شیوع اعتیاد و همچنین ساماندهى تلاش لازم داشته و استمرار خواهد داشت بنابراین سالیانه با دستگاههاى اجرایى و فرهنگى انعقاد قرار دارد که در سال گذشته ١۶ میلیارد تومان با آموزش و پرورش انعقاد قرارداد داشته ایم.
وى افزود: اعتبارى بالغ بر یک میلیارد و ٧٧٠ میلیون تومان اعتبار براى ساماندهى معتادان در اختیار سازمان بهزیستى قرار داده ایم.
ابراهیمى در ادامه به برپایى تعداد ٢۶٠ همایش پیشگیرى از اعتیاد در سال گذشته توسط دستگاههاى اجرایى استان نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر آن تعداد ۴٠٢ نمایشگاه و تعدادى هم کارگاههاى آموزشى برگزار شده است.
وى همچنین به مصادره اموال منقول و غیر منقول توسط دادگسترى اشاره کرد و گفت: هم اکنون تعداد ١۴٠ خودرو کشف شده از قاچاقچیان مواد مخدر به مزایده گذاشته ایم از این رو مصادره اموال قاچاقچیان به سود بیت المال از اولویت هاى ما مى باشد.دیدگاهتان را بنویسید