صفدر دوام : خبرنگار با شناسنامه هویتى خود پرچمدار اخبار و تحلیل   هاى صحیح براى جامعه است.

براى روز خودمان

صفدر دوام: خبرنگار با شناسنامه هویتى خود پرچمدار اخبار و تحلیل   هاى صحیح براى جامعه است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز؛ جناب آقای صفدر دوام از خبرنگاران جوان و با ذوق کشور مطلبی زیبا و به یاد ماندنی برای برای خبرنگاران کشور و همچنین به پایگاه خبری احوال نیوز هم منت گذاشته و ارسال نموده اند. ضمن تشکر از این خبرنگار عزیز مطلب ایشان را مطالعه می کنیم.
هر سال تنها روزى که قلم خبرنگار براى دغدغه هاى حرفه اى خودش مى باشد؛ همین روز ١٧ مرداد ماه یعنى روز خبرنگار است.
امّا امسال دیگر مجال آهى براى خبرنگار هم نیست؛ بیش از پنج ماه از شیوع میهمان ناخوانده   اى به نام کرونا در سطح جامعه بشرى مى گذرد و آثار زیانبار جانى و نیروى انسانى در کنار
عقب ماندگى هاى اقتصادى در جامعه ما محسوس است.
امّا باز هم خبرنگار نقشى در خط اول ایفا مى کند در روزگارى که با وجود گستردگى فضاى اطلاعاتى گسست   هاى خبرى بدون سند در فضاى مجازى بیداد مى کند باز هم خبرنگار با شناسنامه هویتى خود پرچمدار اخبار و تحلیل   هاى صحیح براى جامعه است.
همین روزهاى پرآشوب کرونایى هم وجود خبر که به تعبیر حضرت مولانا؛” هر که را افزون خبر جانش فزون” است، افق روشن جامعه است و همه انسانها با هر جایگاه اجتماعى در پى خبرهایى براى دانستن عواقب این پدیده ى ماههاى واپسین قرن کنونى هستند!
اهمیت خبر با جایگاه حرفه اى خبرنگاران در هم تنیده است و آنها با عنوان چشم بیناى جامعه تنها بدور از معیشت   هاى شخصى در پى حل معیشت   هاى اقشار مختلف جامعه هستند.
در حالی که دولت   ها و مجلس   هاى متعددى با گرایش   ها و شعارهاى رنگارنگ فرهنگ و رسانه تشکیل شدند ولی هنوز اهالى رسانه براى اهمیت شغلى خود اندر خم یک کوچه اند!
حالا چه مى شود که خبرنگاران هم در یک بند تبصره قانونى دیده شوند تا ایام بازنشستگى شان مثل بازنشستگان کشورى و لشکرى باشند!
امسال در حالى بیست و دومین سالروز نکوداشت زنده یاد شهید محمود صارمى ( خبرنگار فقید ایرنا) و روز خبرنگار مى گذرد و بى پرده بنویسم که هر سال با تعارفاتى چون ” خبرنگار چشم بیناى جامعه ” و ” آیینه تمام نماى افکار عمومى” و ” رکن چهارم دمکراسى” و دهها ترکیب   هاى شعارى رنگارنگ گذشته و شوربختانه در سطح همان جلسات تجلیل بازمانده است.
بسیارى از خبرنگاران فعال جامعه ما اکنون با مشکلات معیشتى نظیر مسکن، حقوق و… دست و پنجه نرم مى کنند بنابراین توجه به رفع مشکلات این قشر براى دولت و مجلس کار چندان
پیچیده اى نیست!
این نکته را باید توجه داشت که خبرنگار در سایر حوزه   هاى اجتماعى، سیاسى جامعه ما به تعبیر عامیانه ” مرغ عروسى و عزا “بوده و در سطح آخر حاصل زحمات شان موجب سفره رنگارنگى براى دیگران مى شود.
در تکاپویى زیرکانه درک خواهیم کرد که جذب سرمایه گذار، اشاعه رفتارهاى فرهنگى و اجتماعى نظیر اجراى شیوه نامه   هاى بهداشتى در همین ایام و صدها اقدام مثبت دیگر در جامعه حاصل تلاش رسانه اى جامعه خبرى است با این حال آیا زمان آن نرسیده که حاکمیت، خبرنگاران را در جایگاه مدافعان تنویر افکار عمومى در عمل، نه در شعار بیشتر بشناسد و به مدیران کم لطف به رسانه   ها هم بشناساند!؟
١٧ اِمرداد امسال به پاس تلاش   ها و مجاهدت   هاى پرچمداران تاریخ مطبوعات کشور و همچنین ایثارگریهاى خبرنگاران در مقاطع مختلف تاریخى براى مقابله با ندانستن، پاس مى داریم؛ دقیق در روزگارى که مزاج دهر به دلیل ویروس کرونا بیش از گذشته تلخ است و نگاه مردم باز به اخبار روزانه اى است که کور سوى امید به آینده را در دلشان روشن نگه مى دارد بنابراین اصحاب رسانه در مقابل تندباد حوادث روزگار از طبیعى گرفته تا اقتصادى استوار ایستاده و همواره براى مردم خواهند نوشت که به فکر حکیمانه و راى برهمنى براى عبور از این بحران   ها برسیم، که به تعبیر خواجه شیراز:

از این سموم که بر طَرفِ بوستان بگذشت
عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی
مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ
کجاست فکر حکیمى و راى برهمنى

علیرضا اقتصاد

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید