آیا اشتباهات وزیر آموزش و پرورش قابل جبران است؟ / سریال اشتباهات در محور آموزش و پرورش کشور به کجا ختم خواهد شد؟

 

آیا اشتباهات وزیر آموزش و پرورش قابل جبران است؟ /سریال اشتباهات در محور آموزش و پرورش کشور به کجا ختم خواهد شد؟

به گزارش پایگاه خبری احوال نیوز،اتفاقی نامبارک و نامیمون در ساحت آموزش و پرورش رخ داد. در این عرصه که بر اساس مستندات ذیل که در پایان این مطلب ارائه می گردد.یکی از ارکان وزارت آموزش و پرورش را پژوهش لحاظ می‌کنند.

معلمی که با پژوهش مرتبط نیست از شش دانگ معلمی حداقل نیمه آن را کسر دارد ،حال اتفاقی افتاده است که در یک فرآیند نامناسب مهمترین عنصری که می توانست به تحول در آموزش و پرورش منجر شود باید از نظام آموزشی کشورمحو گردد .
معاونت پژوهش که در ساختار آموزش و پرورش سابقه دیرین داشت، به علت آنکه وزیری از معاون وقت خوشش نمی آمد و قدرت حذف آن معاون را نداشت پست معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش را حذف کرد و آن را به یک سازمان تنزل داد.
قسمت طرح و برنامه و نشر کتب را از آن جدا کرد. پژوهشکده ها را به مسیر دیگری رهنمون کرده و بر سر آموزش و پرورش آن آمد که آمد.
هر چه پیشنهاد رسید که به ازای معاونت های غیر لازم و غیر ضروری ، در حیطه وزارت خانه ای علمی چون آموزش و پرورش ،معاونت پژوهش ضروری به نظر می رسد ، نه تنها این معاونت باز آفرینی نشد، بلکه ازآموزش و پرورش استان ها نیز از  رخت بر بست.

مدتها در تعریف معلم او را به عنوان یک کارمند می‌شناختند و در مقابل استاد دانشگاه که او را پژوهش گر می‌شناختند قرار می دادند. ولی از معلم پژوهشگر بارها و بارها داد سخن می‌دادند.
اما بهترین تعریف از معلم آن شد که معلم پژوهشگری است که سایر شرایط معلمی را دارد نه کارمندی است که …

حال یک وزیری که از بدنه خود آموزش و پرورش نیست، به همراه معاونی که از حوزه آموزش و پرورش نبوده دست به ابتکاری غریب در بدن آموزش و پرورش زده است و یک سازماندهی اداری نامناسب را بر بدن آموزش و پرورش استوار نموده است.
گاه می مانم که این همه خبط و خطا که بر قلم بزرگان آموزش و پرورش و دولت فخیمه تدبیر و امید رفت، امکان جبران و بازسازی دارد؟ و این جبران و بازسازی چقدر از نسل ها را مشمول مرور زمان می کند ؟
جناب مسئول آقایان محترم جناب وزیر محترم آموزش و پرورش چند سوال به وجود آمده است :
متولی امر پژوهش از این به بعد در استان ها کیست ؟کاهش پست پژوهش از معاونت به گروه آیا نشانه آن است که در نظر شما پژوهش به پشیزی نمی ارزد؟
یکی دیگر از قسمت های زیر گروه معاونت پژوهش طرح و برنامه بود. این اداره در کنار امور اداری باعث می‌شد که قدرت در یک قسمت سازمان متمرکز نشود و یک خود کنترلی در جذب و سازماندهی نیروی انسانی اتفاق بیفتد. حال که این دو در هم ادغام می شوند کدام یک ناظر دیگری است اگر یکی بر اساس اشتباه یا انحراف دست به رابطه بازی و جابجایی غیر منطقی نیروها زد، چه کسی می تواند آن را اصلاح کند؟
اداره بررسی و تولید محتوای آموزشی که عمر کوتاهی از ایجاد آن می گذرد ،چرا ایجاد شد؟ و هم اکنون عاقبت آن چه خواهد شد؟
ادغام اداره ارتقا و برنامه‌ریزی آموزش نیروی انسانی در امور اداری آنقدر نچسب و نامأنوس است که نیاز به هیچ توضیحی نیست .گوشی است که بر پیشانی پیوند زده شده است.!!!
تازه اگر در سایر وزارت خانه ها نیز جست جویی کنید هر وزارتی که که اندک نگاه علمی به آن بوده معاونت پژوهش دارد ؛ الا وزارت غیر علمی آموزش و پرورش
معاونت پژوهش و فناوری – وزارت علوم
معاونت آموزش، پژوهش و فناوری – وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت نفت-معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری
معاونت پژوهش ،تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
وزارت آموزش و پرورش -……………….
یک سال دیگر که بیشتر از دولت به اصطلاح امید باقی نیست. التماس می کنم دست به این تغییرات محیرالعقول نزنید تا بازسازی این نظام در دولت بعدی سخت تر از این نشود. شاید هم هدفتان این است که آنقدر گره کور برین ریسمان بزنید که هیچ آدم عاقلی آن را باز نتوان کرد.
باید امید داشت به خیر کسان                             مرا به خیر تو امیدی نیست شر مرسان

________________________________________________
مستندات :
سند تحول بنیادین
راهبردـ ۶
گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی، خلاقیت و نوآوری، نظریه‌پردازی و مستندسازی تجربیات علمی ـ تربیتی بومی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی (هدف‌های کلان ۲، ۱، ۴ و ۸).
راهکار ۳/۷ـ برقراری ارتباط سازمان یافته مراکز علمی ـ پژوهشی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در سطح ملی و منطقه‌ای و بهره‌مندی از پشتیبانی علمی و تخصصی حوزه‌های علمیه و موسسات آموزش عالی و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای به ویژه دانشکده‌های علوم قرآنی، علوم تربیتی و روانشناسی در مدارس.
راهکار ۲/۱۱ـ‌ طراحی و ارتقای نظام تربیت حرفه‌ای معلمان در آموزش و پرورش با تأکید بر حفظ تعامل مستمر دانشجو، معلمان با مدارس و نهادهای علمی و پژوهشی در طی این دوره و فراهم آوردن امکان کسب تجربیات واقعی از کلاس درس و محیط‌های آموزشی.

راهکار ۷/۱۱ـ توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی‌های حرفه‌ای به شکل فردی و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ایجاد فرصت‌های بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره‌های الگوی تدریس برتر و اختصاص اعتبارات خاص برای فعالیت‌های پژوهشی معلمان

راهکار ۳/۱۵ـ شناسایی استعدادهای برتر و هدایت آنها به ادامه تحصیل در رشته‌های علوم انسانی و زمینه‌سازی برای تقویت و تعمیق فعالیت‌های علمی پژوهشی آنها در دوره‌های آموزش عالی.

راهکار ۳/۱۸ـ ایجاد شبکه پژوهشی فعال و فراگیر در درون ساختار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با استفاده از فناوری‌های نوین و در قالب شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات .
۲۳هدف ـ توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری، نظریه‌پردازی و مستندسازی تجربیات تربیتی بومی (۸، ۲ و ۷)

راهکار ۱/۲۳ـ استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش در بین مدیران، مربیان و تأمین پژوهشگر مورد نیاز تعلیم و تربیت رسمی عمومی و حمایت از پژوهش گران فعال و مجرب.

راهکار ۲/۲۳ـ تدوین نظام جامع حمایت از پژوهش گران حوزه آموزش و پرورش و هدایت موضوعات و اهداف پژوهشی در راستای تحقق اهداف تعلیم و تربیت رسمی .
راهکار ۳/۲۳ـ حمایت مادی و معنوی از طرح‌های موفق و نوآوری‌های تربیتی بومی، مستندسازی و انتشار یافته‌های پژوهشی در داخل و خارج از کشور و ایجاد بانک اطلاعاتی فعال و کارآمد.

راهکار ۴/۲۳ـ حمایت مادی و معنوی از کرسی‌های نظریه‌پردازی در علوم تربیتی و روش‌های تعلیم و تربیت و فراهم آوردن زمینه کاربست یافته‌های جدید و نوآوری در مدارس و نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با همکاری حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی.
_______________________
زیرنظام پژوهش و ازرش یابی که یکی از زیرنظام‌های شش گانه سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است منجر به توسعه و ارتقاء پیوسته کیفیت در این وزارتخانه می‌شود
یکی از آرزوها و آرمان‌های دستگاه‌های تعلیم‌وتربیت در کشورها، پرورش معلمان اندیشمند و پژوهشگر است؛‌ یعنی معلمانی که عشق و علاقه به پژوهش و اندیشه‌های نو در تاروپود وجودشان نهادینه شده باشد و با رویارویی با مسائل جدید آموزشی یا موضوع تدریس آنها در مدرسه بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های پیشین خود و تفکر در باب مسئله مورد نظر، راهگشای خویش باشند و پس از حل مسئله، یافته‌های خود را با دیگران از طرق مختلف (شفاهی یا کتبی) مبادله کنند. مسلم است که مدیران مدارس نیز می‌توانند از خدمات و یافته‌های علمی این معلمان سود جویند و برای بهتر مدیریت کردن نهادهای آموزشی از این گوهرهای گران‌بها بهره گیرند.
گمان نمی‌رود در ایران و در دستگاه‌های آموزشی و تربیتی ما نیز، کسی با پرورش چنین معلمانی موافق نباشد و از وجود آنان استقبال نکند. اما سؤال اینجا است که آیا معلمان پژوهش گر و اندیشمند به‌طور ذاتی دارای چنین خصایصی هستند یا به مرور زمان و با مطالعه و کسب تجربه یا گذراندن دوره‌های ضمن خدمت و آموزش‌های کلاسیک به چنین مرتبه‌ای دست می‌یابند؟! به نظر می‌رسد این‌گونه معلمان با شیوه‌های مختلف در جهت تعالی خویش می‌کوشند؛ گروهی ادامه تحصیل می‌دهند و هم‌زمان با تدریس در کلاس درس در کلاس‌های مراکز آموزش عالی شرکت می‌جویند، روش‌های تحقیق می‌خوانند و یاد می‌گیرند و تمرین می‌کنند و در نهایت به پژوهش گر تبدیل می‌شوند. گروهی دیگر کلاس درس را یک موتور حرکتی برای تعالی خود می‌دانند، از پرسش‌ها و کنجکاوی‌های دانش‌آموزان، دانشجویان یا دانشجومعلمان استقبال می‌کنند و از این پرسش‌ها به‌عنوان موادی خام برای تفکر بهره می‌گیرند، راه‌حل پیشنهاد می‌کنند، می‌کاوند، با دیگران به مذاکره و مشورت می‌پردازند و در نهایت، پاسخ سؤال‌ها را می‌یابند و آن‌ها را به پرسنده ارائه می‌دهند و خود، از شیوه جست‌وجوی پاسخ بهره می‌برند و آرام آرام به معلمی پرسش گر و اندیشمند تبدیل می‌شوند که می‌توانند راهگشای تفکر و اندیشه برای دانش‌آموزان یا دیگر مخاطبان باشند.(سیاوش شایان ،مجله رشد تیر ۹۸)

_______________________________________________________________

اردیبهشت ۱۳۹۷/ دوره چهاردهم | شماره ۸| رشد مدرسه فردا |
معلم پژوهشگر معلمی بود که گاهی برای حل مشکل آموزشی‌ای که در یک درس خاص برای دانش‌آموزان پیش آمده است، با پرس‌وجو از دیگران و به کمک همکاران، روشی را در کلاس اجرا می‌کند و آن را به نقد همکاران خود می‌گذارد و بعد از اصلاح، تدریس خود را بهبود می‌بخشد.
سریال اشتباهات در محور آموزش و پرورش کشور به کجا ختم خواهد شد؟

م.امید

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *