دکتر مریم براتعلی : برای اولین بار در کشور و در شهر اصفهان مرکز مشاوره با رویکرد تربیت مغز راه اندازی شد

دکتر مریم براتعلی : برای اولین بار در کشور و در شهر اصفهان مرکز مشاوره با رویکرد تربیت مغز راه اندازی شد

 

به گزارش خبرنگار حوزه روان شناسی ،  پایگاه خبری احوال نیوز ، هر انسانی در درون خود یک من برتر دارد؛ تا زمانی که نتواند این من برتر وجودی خویش را تحقق بخشد در مسیر پرپیچ و خم زندگانی، امواج و تلاطم های مداومی با او همسفر خواهند شد و این موانع و امواج اجازه نخواهند داد که او به اطمینان قلبی و لذت واقعی و اصیل از زندگانی برسد و حتی گاهی در مسیر پیداکردن خود، به بیراهه می رود و مسیر گمراهی را مسیر صحیح دیده و حتی متوجه بیراهه روی ها  در فرایند زندگی خود نمی گردد. تنها علامتی که از او پیداست یک خود ناآرام و متلاطم است که گاهی یا اکثر اوقات او را درگیر می سازد و قفل های سنگینی بردرهای ورودی مسیر پیشرفت و رشد او می زندهر انسانی در درون خود یک من برتر دارد؛

تحریک الکتریکی “tdcs”

کارگاه ۸ ساعته ” تحریک الکتریکی ” ۴بهمن ۹۸ ، مدرس: دکتر مسعود نصرت آبادی(عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی…

 

 

تربیت جنسی کودک و نوجوان

کارگاه ۳ ساعته “تربیت جنسی کودک و نوجوان” ۲۴ بهمن ۱۳۹۸،ساعت ۱۷ – ۲۰ مدرس: دکتر عبدالحسین فرهادی (روانشناس و…

 

از این رو گفت گویی انجام دادیم با دکتر مریم براتعلی ، مدیرو موسس مرکز مشاوره منِ برتر، و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر و مشاور تخصصی با  رویکرد تربیت مغز، و عضو انجمن بین المللی ذهن،مغزو آموزش آمریکا.

اضمن تشکر از سرکار خانم دکتر مریم براتعلی مدیر مرکز مشاوره ، منِ برتر، با رویکرد تربیت مغز در ارتباط با بیوگرافی خود، و افتتاح کلینیک مشاوره « منِ برتر»  توضیح بفرمایید.

نوروفیدبک عمومی

کارگاه ۱۶ ساعته “نوروفیدبک عمومی” ۲و ۳ بهمن ۹۸ ، مدرس: دکتر مسعود نصرت آبادی(عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی…

 

کلینیک «من برتر» در زمینه مشاوره، آموزش، پژوهش، روان درمانی، فرهنگ و تربیت و راهنمایی اقشار مختلف جامعه با سنین متفاوت در جهت «تحقق حال خوب و زندگی زیبا و حفظ و ارتقای آن در انسان به عنوان اشرف مخلوقات» با رویکرد تربیت مغز فعالیت می کند.

 

این مرکز با همکاری اساتید برتر و با سابقه ی جهانی و با درنظر گرفتن فضائل انسانی و بهره مندی از تکنیک های علمی و هنری مدرن در راستای «بی نظیرشدن مخاطبان و مراجعان خود و تولد ققنوسی من برتر وجود آنها» گام برمی دارد .

هر انسانی در درون خود یک من برتر دارد؛ تا زمانی که نتواند این من برتر وجودی خویش را تحقق بخشد در مسیر پرپیچ و خم زندگانی، امواج و تلاطم های مداومی با او همسفر خواهند شد و این موانع و امواج اجازه نخواهند داد که او به اطمینان قلبی و لذت واقعی و اصیل از زندگانی برسد و حتی گاهی در مسیر پیداکردن خود، به بیراهه می رود و مسیر گمراهی را مسیر صحیح دیده و حتی متوجه بیراهه روی ها در فرایند زندگی خود نمی گردد. تنها علامتی که از او پیداست یک خود ناآرام و متلاطم است که گاهی یا اکثر اوقات او را درگیر می سازد و قفل های سنگینی بردرهای ورودی مسیر پیشرفت و رشد او می زند.

مریم نظری

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید