نابودی دو هواپیما از تروریستهای آمریکا و همچنین کشته شدن یک خلبان و دو تن دیگر/ فرودگاه قندوز هدف حمله موشکی

طالبان از هدف قرار دادن دو هواپیما در حمله موشکی نیرو‌های طالبان خبر داد که علیه فرودگاه قندوز صورت گرفته است.دیدگاهتان را بنویسید