مراکز و موسساتی که کودکان خیابانی را تحت پوشش قرار میدهند شامل بچه های کار و بدسرپرست و بی سرپرست هستند

مراکز و موسساتی که کودکان خیابانی را تحت پوشش قرار میدهند شامل بچه های کار و بدسرپرست و بی سرپرست هستند

 

خانواده  ، کانون و بچه های کار

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز ، در کوچه و ، پس کوچه‌های شهر از بین آدم‌هایی که رد می شوید در کنار دیوار، زنی با چادر رنگ و رو رفته نشسته و  آن طرف تر مردی میانسال درخیابان بین خودروهای منتظر عبور به شیشه می‌زند و دست دراز می‌کند و،  آن گوشه تر جایی که همه می بینندو ، اعتنایی نمی کنند کودکی خردسال بین زباله‌های شهر به جستجوی  تکه ئی نان یا شیرینی گاز زده ی یک  غریبه است در سطل زباله  تا شکمش خود و  دیگران را سیر کند.

 

اینها واقعیت  شهرمان اصفهان  است  شهری  با سابقه طولانی فرهنگ و زیبایی حالا این گونه دیده می شودو تو محکوم هستی این افراد را در گوشه و کنار شهر ببینی و ، نگاه کنی و حسرت بخوری که،  ای کاش تو هم می توانستی!!!! کاش میتوانستیم خانه ائی بسازیم با رنگهایی دنیای کودکان را رنگی کنیم.

مددکار اجتماعی به خبرنگارپایگاه خبری احوال نیوز گفت: مراکز و موسساتی  که کودکان خیابانی را تحت پوشش قرار میدهند  شامل بچه های کار و بدسرپرست و بی سرپرست هستند .که ، از طریق آموزش هایی زیر پوشش مراکز قرار می گیرندو ، این سازمانها با اختیاراتی که دارند بچه هارا  به مدرسه میفرستند و گاه در مرکزشان  طرح هارا  به صورت آموزشی نشان میدهند .

 

در  کنار این طرح‌هااز خدمات  رایگان هم استفاده می کنند یک سری کمک هزینه های نقدی که شامل ثبت نام مدرسه ،  کتاب ، لوازم خوراکی وارزاق ،  لباس عید و لباسهای زمستانه (طرح یلدا )  بهره مند خواهند شد.

مددکار ادامه داد: کلاسهای آموزشی مانند موسیقی ، نقاشی طراحی ، کلاس هنری و ،  برای دختران کلاسهای یقه دوزی و خیاطی برگزارخواهد شد.   از کارهای شاخص مینا کاری که جنبه کسب در آمد برایشان دارد کودکان بعد از این آموزش‌ها به  کوچه‌ها و خیابان‌هادیگر بر نخواهند گشت مگر با فشار خانواده ائی که این کودک نان آوران خانواده هستند .

مددکار درپایان اشاره کرد:کانونها با ید محلی برای مشاوره خانواده و،مورد  امنیت کودک باشددر حالی که این مراکز توسط   خیرین پرداخت می شود .   این کمک  همگانی است تا آینده سازان دورازآسایش دوباره به آینده ساختن ایرانی سر فراز باز گردد.

انتهای پیام/*

 دیدگاهتان را بنویسید