تنها باشگاه بانوان کونگ فو کمپو اصفهان منتظر حمایت بیشتر مسئولین تربیت بدنی استان اصفهان هستند

تنها باشگاه بانوان کونگ فو کمپو اصفهان منتظر حمایت بیشتر مسئولین تربیت بدنی استان اصفهان هستند

 

به گزارش خبرنگار ورزشی پایگاه خبری احوال نیوز ،  هرچند تاریخ هنرهای رزمی پیچیده بوده و چندان با دقت ثبت نشده است، اما آثار و شواهدی که از هنرهای رزمی اولیه در دست است نشان میدهد که از ابتدا شکلهای فراوانی از هنرهای رزمی وجود داشته است و هرکدام به طور جداگانه آغاز شده و شکل گرفته اند. اما به طور کلی، بعضی تمدنهای خاص، تاثیر فراوان و بیشتری بر شکل گیری هنرهای رزمی داشته اند. در سالهای اخیر  کونگ فو در سراسر جهان پیشرفت زیادی نموده است و اقشار مختلف مردم به این ورزش گرویده اند و حتی در بعضی از دانشگاهها به صورت یک واحد گنجانده شده است .لیکن بعضی ها هنوز کونگ فو را نشناخته اند و تعبیر و تفسیر غلط و وارونه ای از آن داشته و به همین صورت نیز آن را به اجرا و نمایش گذاشته اند گروهی آن را با مسابقات گلادیاتورها اشتباه گرفته و فکر می کنند که حریف ها بایستی به طور وحشیانه و بدون تمرکز فکر به یکدیگر حمله ور شوند یا یکی دیگری را ز پای در آورد . گروهی دیگر فقط کونگ فو را در شکستن اجسام خلاصه می کنند و با شکستن چند سنگ یا چوب خود را ارضاء می نمایند با اینکه باید توجه داشته باشیم کونگ فو جدا از یک ورزش یک علم است و علم را پایانی نبوده و نیست و هر روز رو به تکامل گذاشته غیر از کمک گرفتن از نیروهای فیزیکی ، نیروهای روحی نیز در آن سهم قابل توجهی را دارا می باشد . هدف از کونگ فو کمپو نمایش یک مبارزه تنها نبوده بلکه شخص می بایست حرکات را به زیبایی انجام دهد که این زیبایی حرکات زمانی به دست می آید که انسان قدرت روحی و جسمی را هر دو با هم هماهنگ نماید . در این رشته ورزشی ، رزمی ، در شهر قهجاورستان خانم معصومه جاوید پور ، به طور سخت و جدی ، به آموزش نسل جوان ، این منطقه پرداخته است . جا دارد مسئولین تربیت بدنی استان اصفهان ، نظری به این گوشه ی از شهر داشته باشند و این بانوی رزمی کار را مورد حمایت بیشتر خود ، قرار دهند.

رشته ی کونگ فوکمپو دراستان اصفهان و در باشگاه شهیدحسن جاویدپور توسط ریس کونگ فوکمپو بانوان استاد جاویدپور آموزش داده میشود. این رشته طرفداران زیادی دراستان پیداکرده وآموزشهای که دراین رشته هست شامل چوب ، نانچیکو، سانچیکو، شمشیر، دفاع شخصی و غیره میباشد. باشگاه شهیدحسن جاویدپور درشهرقهجاورستان یکی ازباشگاه هایی می باشدکه تعداد زیادی ازاین سبک زیرنظراستادجاویدپور (ریس بانوان کونگ فوکمپواستان اصفهان) آموزش می بینند.

معصومه جاوید پور در رابطه با فلسفه لباس کونگ فو می گوید :                                                                       

لباس یا پوشش بدن نقش مهمی در هنر های رزمی دارد وحرکتهایی که در هنرهای رزمی انجام می شود خیلی متفاوت با حرکات معمولی انسان در هنگام راه رفتن ویا نشستن و انجام کار های روزمره می باشد.

لباسی که دراین هنر بکار می رود باید از شرایط خاصی برخوردار باشد:

از استحکام و دوام زیادی برخوردار باشد. تامین کننده میدان حرکتی دست وپا وتنه باشد.

نگه دارنده ی ستون مهره ها در قسمت قوس کمری محافظت مهرها در برابر نیروهای وارده.

از نظر انرژی نگهدارنده حرارت بدن باشد واز هدر رفتن انرژی بدن جلوگیری کند.

از فرم وزیبایی خاص نسبت به فرهنگ جامعه (شأن انسانی) برخوردار باشد.

لباس کونگ فو  طبق همین اصول وبا در نظر گرفتن فرهنگ ایران زمین طراحی شده است، پیراهن ساده ومعمولی که تمام قسمت های بدن را می پوشاند واز هدر رفتن انرژی بدن جلوگیری می کند. معمولا از جنس نخی و الیاف طبیعی است تا عرق بدن را جذب کند،

بطور کلی ظرافت و ذکاوت خاصی در طرح لباس کانگ فوبکار رفته است.

کمرشلوارکونگ فو  چنان طراحی شده که مهره های قوس کمری ستون مهره را محافظت می کند (درهنگام وارد شدن نیرو و فشارهای زیاد از لغزیدن مهره ها به روی هم وآسیب دیده گی آنها جلوگیری می کند) و درقسمت مچ پا نیز شلوار کانگ فو عضلا ت و زرد پی های مچ پا رامحکم نگه میدارد واز آسیب دید گی آنها جلوگیری میکند و همچنین از هدر رفتن حرارت پاها جلوگیری می کند.

چون اگر پایین شلوار باز باشد (قسمت مچ پا) با زدن ضربات و حرکات پا و حرارت پاها با شوک ضربه به بیرون انتقال می یابد و باعث هدر رفتن انرژی پاها و سرد شدن مفصل زانو، و عاقبت آسیب دیدگی مفصل زانو می شود . ولی در شلوار کونگ فو  این مورد به خوبی پیش بینی شده و از هدر رفتن انرژی پاها جلوگیری میشود.

رنگ لباس کونگ فو از نظر علمی رنگ سیاه انرژی را در خود جذ ب می کند و ازهدررفتن انرژی جلوگیری می کند وازنظرفلسفی نیزرنگ سیاه بالا ترین رنگ است یعنی دربرابرنفوذ رنگها مقاومت میکند و درکونگ فو سیاهی رنگ مقدسی می باشد. بدین منظورکه رنگ سیاه درمقابل رنگهای دیگر مقاومت می کند و نفوذ هر گونه رنگ درآن بی اثراست پس ما نیز درمقابل رنگها ونیرنگهای بیگانگان مانند رنگ سیاه اصالت خویش را حفظ خواهیم کرد. و رنگ فرهنگ بیگانگان را به خود نمی گیریم بلکه اصالت فرهنگی خویش را حفظ می کنیم و جهانیان را با کوشش خردمندانه وپایه بلند انسانی خود به دوست داشتن این فرهنگ (فرهنگ ایرانی) فرا می خوانیم.

از نظر علمی رنگ سیاه نمی گذارد انرژی بدن که در اثر سوخت وساز تولید می شود از دست برود و در خویش نگه می دارد و از پیری زود رس و خستگی و کوفتگی عضلات جلو گیری می کند و باعث شادابی و طراوت بدن می گردد.

 جاوید پور در موارد امتحانی آزمون شالبند ها ادامه داد :

شالبند زرد:تکنیک های پا(کیتو+سیما یا کیتو+اورایما کیتو+هنی کیتوگدان )و تکنیکهای دست متو+سویتو+آفماـوایس کینه به صورت در جا چپ و راست.

شالبند نارنجی:  موارد بالا +یته کیتو+یاد کیتو+و دوب سو یتو +دوب متو =یته متو و به صورت حرکت چهار تایی رتو به جلو و برگشت و ایستادن رتو +اورایما  رتو +یته رتو +۵۰ تا شنا =۱۰۰ تا دراز و نشست +بدنسازی +پرش جفت پا .

شالبند سبز:موارد بالا +فرم یک اوسایا کیتو ضربات دورانی +مبارزه +۶۰ تا شنا +۱۲۰ تا دراز نشست +بدن سازی +پرش درجا ۲ متر طولی.

شالبند آبی : موارد بالا فرم دو +ضربات پرنده (توران ما )+ضربات چپ و راست مستقسم +هوک -آپارکات +۸۰ تا شنا + ۱۵۰ تا دراز و نشست + پرش طولی ۵/۲ متر .

شالبند قهوه ای :موارد بالا فرم سه =تکنیک های دست فول کنتاکت +مبارزه ی آزاد و فول کنتاکت +۱۰۰ شنا =۲۰۰ تا دراز و نشست + تکنیک های نانچیکو .

شالبند مشکی :موارد بالا کلیه ی ضربات دست و پا بصورت ترکیبی و رتو چهارتایی.

شالبند مشکی دان یک:مواد بالا =کلییه ی تکنیک های اصلی دست و پا +فنون جوجیستو .

شالبند مشکی دان دو :موارد بالا فرم کاردیک +شکستن اجسام سخت .

شالبند مشکی دان سه : موارد بالا +چهار کونگ فو کمپو .

شالبند مشکی دان چهار:موارد بالا+فرم پنج کونگ فو کمپو +فرم سای .

شالبند مشکی دان پنج :موارد بالا +فرم شمشیر +فرم شش کونگ فو کمپو.

شالبند مشکی دان شش:موارد آزمون درجات قبلی +فرم هفت کونگ فو کمپو + فرم چوب +فرم سانچیکو .

شالبند مشکی دان هفت :آزمون مخصوص دان قبل +فرم هشت کونگ فو کمپو+فرم تانفا.

شالبند مشکی دان هشت:آزمون مخصوص ان فبل+ فرم نه کونگ فو کمپو

شالبند مشکی دان نه :آزمون مخصوص دان قبل+فرم ده کونگ فو کمپو +ابداع یک فرم و ارائه تز.

شالبند مشکی دان ده :آزمون مخصوص دان قبل+ابداع یک فرم و ارائه تز.

وی در رابطه با صاحب این سبک و بنیان گذار آن گفت :

علی اسکندری بنیان گذار و رئیس سبک مستقل کونگ فو کمپو در جهان می باشد.

با تشکر از سرکار خانم جاوید پور که وقت خود را در اختیار پایگاه خبری احوال نیوز ، قرار دادید.

انتهای پیام/*دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *