محبوبه دهقانیان هنرمند شیرازی: قدمت تئاتر در شیراز به یک قرن میرسد، م...

محبوبه دهقانیان هنرمند شیرازی: قدمت تئاتر در شیراز به یک قرن میرسد، مسئولان از هنرمندان این شهر حمایت کنند. محبوبه دهقانیان هنرمند شیرازی عرصه بازیگری و تئاتر که در کسوت راهنمای گردشگری نیز فعالیت می...

دکتررضا اسماعیلی استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی : هفته دوم سال ۹۸؛...

 دکتررضا اسماعیلی استاد دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی : هفته دوم سال ۹۸؛”سیل”و”سیاست” امسال با خود عهد بستم پایگاه خبری احوال نیوز به قولی که به یکی از دانشجویان متعهد و علاقه مند...