خداوند باران را سیلابی نمی فرستد.اگر می‌بینیم این آب باران تبدیل به سی...

خداوند باران را سیلابی نمی فرستد اگر می‌بینیم این آب باران تبدیل به سیل ویرانگر می‌شود، این به مدیریت غلط ما برمی‌گردد چرا که طبیعت در تسخیر انسان است. پایگاه خبری احوال نیوز:بسیاری از کشورها به محض ...