مدیر کانون نمایش های آئینی سنتی کشور: توجه به نمایش های آیینی یک وظیف...

مدیر کانون نمایش های آئینی سنتی کشور: توجه به نمایش های آیینی یک وظیفه ملی است. داود فتحعلی بیگی هنرمند پیشکسوت سینما تئاتر و تلویزیون و مدیرکانون نمایش های آیینی سنتی کشور اعتقاد دارد هنرهای بومی و ...

رضا ایرانمنش : در این وانفسا که بیشتر کارها شرافت و زلالی کمتر یافت می...

رضا ایرانمنش : در این وانفسا که بیشتر کارها شرافت و زلالی در آنها کمتر یافت میشود فیلم چشمهایت کاری است شریف با ساختار و محتوایی خوب رضا ایرانمنش : در این وانفسا که بیشتر کارها شرافت و زلالی در آنها ...