دادگاه مطبوعات اصفهان ، امروز شفافیت در جلوی قاضی قرار گرفت / شفافیت ...

دادگاه مطبوعات اصفهان ، امروز شفافیت در جلوی قاضی قرار گرفت / شفافیت  آری یا نه ؟شفافیت در ترازوی عدالت ؟!!!     به گزارش خبرنگار پایگاه خبری احوال نیوز،  اولین جلسه رسیدگی دادگاه با حضور  ...