اول آذر یادآور شکوه اصفهان

اول آذر یادآور شکوه اصفهان     به گزارش مراسمی با عنوان” آیین گشایش رسمی روز اصفهان”  در اول آذرماه هزار و سیصد و نود و هفت در محل مهمانسرای تاریخی و باشکوه عباسی  با حضور مهمان...