ماهنامه سراسری احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصاد انتشار یافت

jeld-rماهنامه سراسری احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصاد انتشار یافت.این ماهنامه سراسری با موضوع سیاسی ،فرهنگی میباشد.ماهنامه احوال اولین شماره آن در شهریور ماه منتشر شد.آقای علیرضا اقتصاد در مصاحبه ای اعلام  کردند این نشریه مستقل میباشد وبه هیچ نهاد ویا ارگانی متعلق نیست.و هدف این نشریه را اطلاع رسانی صحیح مطالب سیاسی و فرهنگی ومطالب علمی میباشد.مرکز انتشار این ماهنامه احوال در استان اصفهان میباشدو این نشریه سراسری میباشد.


8 دیدگاه برای “ماهنامه سراسری احوال به مدیر مسئولی آقای علیرضا اقتصاد انتشار یافت

دیدگاهتان را بنویسید