وزیر اقتصاد ترکیه: اقتصاد ما به علت کودتا یا عملیات در سوریه به لرزه د...

وزیر اقتصاد ترکیه: اقتصاد ما به علت کودتا یا عملیات در سوریه به لرزه درنخواهد آمد نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه روز جمعه گفت اقتصاد کشورش قدرتمند است و به علت کودتای نافرجام ماه گذشته یا عملیات کنونی...

«دراز»، در ششمین هفته بدون نماز جمعه

«دراز»، در ششمین هفته بدون نماز جمعه نیروهای آل خلیفه، با ممانعت از ورود علامه «صنقور» امام جمعه منطقه دراز و دیگر نمازگزاران، برای ششیمن هفته متوالی از برگزاری نماز جمعه در این منطقه جلوگیری کردند. ...