پایگاه خبری احوال نیوز، دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیر مسئول و صاحب امتیاز: علیرضا اقتصاد آدرس دفتر مرکزی: اصفهان – خیابان بزرگمهر – نبش ضلع شمالی هشت بهشت غربی – ساختمان محمد – پلاک ۱۱۰ – طبقه اول – واحد ۱ – کد پستی ۸۱۵۴۸۶۸۳۹۴ تلفن : ۰۳۱۳۲۶۶۵۶۲۱ تلفن همراه جهت شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی : ۰۹۹۰۲۹۹۸۴۱۱

ایمیل جهت ارسال خبر و مطالب و پیشنهادات :

hoonar1386@yahoo.com

    پایگاه خبری احوال نیوز، دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مدیر مسئول و صاحب امتیاز: علیرضا اقتصاد آدرس دفتر مرکزی: اصفهان – خیابان بزرگمهر – نبش ضلع شمالی هشت بهشت غربی – ساختمان محمد – پلاک ۱۱۰ – طبقه اول – واحد ۱ – کد پستی ۸۱۵۴۸۶۸۳۹۴ تلفن : ۰۳۱۳۲۶۶۵۶۲۱ تلفن همراه ۰۹۹۰۲۹۹۸۴۱۱ جهت شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی : ۰۹۹۰۲۹۹۸۴۱۱

    ایمیل جهت ارسال خبر و مطالب و پیشنهادات : hoonar1386@yahoo.com